căn hộ ban công hướng Đông Bắc Archive

Căn hộ 1716 V1 chung cư Home City 177 Trung Kính

Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 61.56 m2, ban công hướng Đông Bắc,

Căn hộ 1001 V4 chung cư Home City 177 Trung Kính

Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 61.56 m2, ban công hướng Đông Bắc,

Căn hộ 816 V4 chung cư Home City 177 Trung Kính

Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 58.61 m2, ban công hướng Đông Bắc,

Căn hộ 703 V2 chung cư Home City 177 Trung Kính

Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 68.77 m2, ban công hướng Đông Bắc,

Căn hộ 1018 V3 chung cư Home City 177 Trung Kính

Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 69.5 m2, ban công hướng Đông Bắc,

Căn hộ 2402 V2 chung cư Home City 177 Trung Kính

Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 68.31 m2, ban công hướng Đông Bắc,

Căn hộ 2317 V3 chung cư Home City 177 Trung Kính

Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 68.31 m2, ban công hướng Đông Bắc,