căn hộ ban công hướng Tây Bắc Archive

Căn hộ 2405 V3 chung cư Home City 177 Trung Kính

Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 69.34 m2, ban công hướng Tây Bắc,

Căn hộ 2906 V3 chung cư Home City 177 Trung Kính

Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 71.17 m2, ban công hướng Tây Bắc,

Căn hộ 2905 V3 chung cư Home City 177 Trung Kính

Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 69.34 m2, ban công hướng Tây Bắc,

Căn hộ 1405 V1 chung cư Home City 177 Trung Kính

Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 70.99 m2, ban công hướng Tây Bắc,

Căn hộ 904 V4 chung cư Home City 177 Trung Kính

Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 69.8 m2, ban công hướng Tây Bắc,